Lektionsbloggen: Design Patterns

Idag snackade vi Design Patterns, googlade fram några länkar på de patterns vi gick igenom:

Singleton Pattern
FlyWeight Pattern
Method Template Pattern

Vi pratade även om State Design Pattern, men hittar ingen bra sida om den lite snabbt just nu.

Obligatorisk läsning om ViewState

Det här är obligatorisk läsning för samtliga Asp.NET-utvecklare. Bloggposten är inte så läsvänlig på skärm men det går utmärkt att markera texten och skriva ut markeringen. Läs allt men fokusera kanske lite mer på de konkreta tipsen i slutet av artikeln.