Else eller ?:

Fredrik Normén slänger ut en fråga angående valet mellan if/else och ?:-operatorn. Intressanta kommentarer som jag i stor utsträckning håller med om; vid mer komplicerade situationer känns if/else bra och vid enklare tilldelningar är ?: smidig även om jag inte riktigt vant mig vid syntaxen ännu och ibland får skriva satsen i if/else-variant först. ;-) Solklart exempel på när jag skulle välja ?:-operatorn;

//Med if/else
if (condition)
{
    result = "Villkoret är sant";
}
else
{
    result = "Villkoret är falskt";
}

//Med ?:-operatorn
result = condition ? "Villkoret är sant" : "Villkoret är falskt";

Denna operator fungerar exakt likadant även i Javascript och där kanske man mer ofta än i C# har anledning att välja den framför if/else för att minimera storleken på sina script som ju behöver laddas ner till klienten/webbläsaren.

No comments :

Post a Comment