The Copy Paste Project

Efter mycket om och men finns nu mitt och tre klasskamraters projektarbete i Asp.NET tillgängligt via internet. Projektet är en enda stor Asp.NET-exempelsajt och hela projektet går att ladda ner och gör man det kommer man finna sjukt mycket kommentarer i koden, men det var också tanken i just detta projekt. Sajten innehåller en hel del grundläggande Asp.NET-info som jag därmed inte kommer att täcka in i denna blogg. Välkommen in via den inte så snygga adressen http://netteam.academedia.se/net07/Studenter/dan/aspnet/Project2/

Sökord: CSS, Stylesheets, div-layout, masterpage, themes, treeview, sitemappath, web.sitemap, membership, formulär, validation, Asp.NET-kontroller, SQL, C#, localization, user controls.

1 comment :

  1. Great Article. Thank you for sharing! Really an awesome post for every one.

    IEEE Final Year projects Project Centers in Chennai are consistently sought after. Final Year Students Projects take a shot at them to improve their aptitudes, while specialists like the enjoyment in interfering with innovation. For experts, it's an alternate ball game through and through. Smaller than expected IEEE Final Year project centers ground for all fragments of CSE & IT engineers hoping to assemble. Final Year Project Domains for IT It gives you tips and rules that is progressively critical to consider while choosing any final year project point.

    JavaScript Training in Chennai

    JavaScript Training in Chennai

    ReplyDelete