Generera html-element på klientsidan

Har mixtrat lite med att generera html-element via javascript, här följer ett enkelt exempel:

<html><head></head><body>

<script type="text/javascript">

function Add()
{
var input = document.createElement('input');
input.setAttribute('type', 'text');

var addArea = document.getElementById('addArea');
addArea.appendChild(input);
}

</script>

<a href="javascript:Add();">Add</a>

<div id="addArea">
</div>

</body></html>

I javascript-funktionen Add skapas alltså ett html-input-element och attributet type sätts till text. (<input type="text" />) Sedan läggs textboxen till i diven med id addArea. Detta sker varje gång man klickar på Add-länken.

Min nästa fundering var om man på klientsidan kan associera denna scriptgenererade textbox med exempelvis Ajax Control Toolkits Masked Edit Extender. Så jag slängde ut en fråga om det på Asp.net Forums. Om det går kan det vara bra att veta...

No comments :

Post a Comment