Länk med querystring i XML

Idag har jag lärt mig att om du vill inkludera en URL i XML, där URL:en innehåller en querystring och därmed &-tecken så måste dessa skrivas om till & för att det ska bli giltig XML. Till exempel så här;

<myXmlElement>
    Go to <a href="http://www.somepage.com?somekey=1&amp;anotherKey=2">the page</a>
</myXmlElement>

Om du sen har kod som läser XML-filen och till exempel skriver ut innehållet på en webbsida eller skickar med det i ett mejl så är det inga problem att &amp; hänger med även där, när man väl klickar på länken så att den hamnar i adressfältet i en webläsare så blir det ett helt vanligt &-tecken.

Kolla in fler Html Entities

No comments :

Post a Comment